Net dat stapje verder

Als succesvolle leidinggevende/professional heb je je sporen al wel verdiend in je loopbaan. Dat neemt niet weg dat er bij tijd en wijle fases in je leven zijn waarin externe coaching zeer welkom is. 

De wijze waarop jij in het werk staat, met jouw persoonlijkheid en visie, staat centraal bij het bereiken van je doel in jouw werk.

 
 
 

Voor wie?

  • Je geeft leiding en wilt je potentie omzetten in adequate competenties.
  • Je maakt deel uit van een directieteam en merkt op dat je je teamrol hier minder goed kunt vervullen dan je leiderschapsrol richting je medewerkers. 
  • Je functioneert goed en wilt je blijven ontwikkelen. Je hebt behoefte aan meer bezieling.
  • Er breekt een spannende periode aan door transitieprocessen binnen de organisatie. Je wilt je staande houden in deze turbulentie. 


Werkwijze: wat kun je verwachten

  • We starten met een persoonlijkheidstype-interview om zo te herkennen en te erkennen door welke onbewuste drijfveer jij wordt aangestuurd. We brengen in kaart wat de consequenties daarvan zijn voor je wijze van denken, voelen en gedrag.
  • Deze nieuwe inzichten gebruiken we als leidraad voor het behalen van je doel in jouw werk. 

Tijdsduur

De exacte tijdsduur bepalen we tijdens het intakegesprek. 

P1090048.JPG

Leiden naar bezieling...