Naar jezelf kijken in je werksituatie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen.

Daardoor verwerf je inzicht in het eigen handelen en word je professioneler in je werk. 

 
 
 

Voor wie?

  • Je mist een sparringpartner bij wie je terecht kunt om te reflecteren op je werk
  • Je bent nog onervaren in je functie waarin de begeleiding en advisering van mensen centraal staat
  • Jij en je collega's willen van elkaar leren en zijn voornemens een intervisiegroep te starten, maar de ervaring wijst uit dat er vaak gemotiveerd begonnen wordt, maar de intervisie al gauw geen prioriteit meer heeft. Er is behoefte aan supervisie op de intervisie. 


Werkwijze: wat kun je verwachten

  • Als fundament onder de supervisie ligt de kennis over jouw denken, voelen en handelen, verkregen door kennis van je enneagramtype. We starten met een persoonlijkheidstype-interview.
  • We werken aan de hand van de door jou ingebrachte praktijksituaties
  • Het maken van reflectieverslagen behoort tot het leerproces


Tijdsduur

De exacte tijdsduur bepalen we tijdens het intakegesprek. Gemiddeld beslaat een supervisietraject 10 sessies in een periode van een half jaar.

boomstam-jaarringen-pixabay.png

Reflectie in actie...