Enneagrampanels in de Zwanenhof

Negen perspectieven op leven, werken en leiderschap. 

Ken je het enneagram al? En ken je je enneagramtype? Misschien ook niet en wil je er meer van weten? 

Ad Fontes Loopbaaninspiratie-2270.jpg

Het enneagram 

Het enneagram is op de eerste plaats een instrument voor zelfkennis en transformatie. Het helpt ons onszelf beter te leren kennen. Het enneagram beschrijft negen persoonlijkheidstypes met hun specifieke wijze van denken, voelen en doen. Deze specifieke wijze komt voort uit de basisdrijfveer die in het dagelijks leven niet zo maar te zien en te vinden is. Door in de spiegel te kijken van de negen types kun je in een van de spiegels jezelf ( het meest) herkennen. Door verder onderzoek in jezelf en in de buitenwereld ervaar je waar je aandacht naar uitgaat, wat je het liefst ontwijkt en waar je het meest door geraakt wordt. Wat motiveert/drijft je? Je gaat merken welke functie de basisdrijfveer voor je heeft en welke voor-en nadelen dat met zich meebrengt. Je kunt daardoor je zelf effectiever managen. Daarnaast kun je door alle negen types te leren herkennen in gedrag van anderen, veel meer begrip ontwikkelen voor mensen die zo heel anders lijken te zijn dan jij. 

Leiding geven aan jezelf 

In organisaties heeft de mate van zelfkennis veel invloed op de wijze van presteren, presenteren, samenwerken, leidinggeven en coachen. Je kunt je voorstellen dat als je jezelf en je collega`s veel beter leert kennen, dat veel waarde oplevert op allerlei vlakken in het werk. Je leert je eigen persoonlijkheid veel beter kennen, waardoor competenties zich beter kunnen ontwikkelen. Je bent tevens in staat bent betere keuzes te maken. Daarnaast begrijp je feedback vanuit je omgeving beter en kunt daar beter op reageren. Zeker wanneer je leiding geeft, adviseert, coacht, of doceert is zelfkennis, mensenkennis van groot belang. Dat vraagt veel van de volwassenheid van de professional, op mentaal, emotioneel en handelend vlak. 

Leiding geven aan anderen 

Als leidinggevende kun nog zoveel training en coaching in leiderschapscompetenties hebben genoten, als je als leider je eigen drijfveren en blinde vlekken niet kent, blijft veel bij het oude. Dezelfde onbewuste patronen geven steeds een zelfde soort gedrag. Dezelfde acties, geven dezelfde reacties. Als een manager in staat is zichzelf èn anderen te managen op het niveau van drijfveren, daarover inzicht verkregen door het enneagram, dan heeft deze manager een doorleefde natuurlijke stijl van leidinggeven. Leidinggeven betekent dan authenticiteit op alle vlakken van zijn/haar professie. 

Enneagrampanels 

Een uitstekende manier om de verschillende enneagramtypes te leren kennen is door van de mensen zelf te horen wat er in hen omgaat. Het panelinterview is na het typeinterview de tweede belangrijke methode van de Verhalende traditie. In de Verhalende traditie leer je niet een theoretisch verhaal óver de typen, je krijgt een “totaalplaatje” van de “echte” mens van ieder type. Ieder mens wordt beschouwd als expert van zijn eigen type. 

Het panel: in het panel plaatsnemen blijkt voor veel mensen een leerzame ervaring; het verdiept je zelfinzicht en je leert ook van je medepanelleden. 

De enneagramtrainer interviewt de mensen in het panel dat bestaat uit 3 à 4 mensen die zich in hetzelfde enneagramtype herkennen. Het interview gaat over hoe ze tegen zaken aankijken, hoe ze denken en reageren in relaties, in werk, in leiderschap. 

De luisteraars ( het publiek) leren heel veel over hoe het van binnen werkt bij de mensen die het enneagramtype hebben dat in het panel aan de beurt is. Het brengt je meer begrip voor mensen die anders zijn, het geeft je herkenning, zicht op mogelijke communicatieproblemen en laat ook overeenkomsten tussen mensen zien. 

Download hier de planning

per type, per middag


De panelmiddagen in de Zwanenhof 

In 5 middagen laten we je kennismaken met alle negen types van het enneagram. De eerste middag krijg je uitleg over het enneagram, de enneagramtypes, het belang van het kennen van je type en de werkwijze van de panels. Daarnaast is er de eerste middag tevens een panelinterview van een type. De acht andere types worden geïnterviewd in de vier middagen die daar op volgen; twee types per middag. 

Voor wie? 

Omdat het interview aan de panelleden ook gericht wordt op werkbeleving, persoonlijk leiderschap en formeel leiderschap worden met name professionals in organisaties, leidinggevenden of mensen die mensen begeleiden of onderwijzen van harte uitgenodigd. Verder voor iedereen die kennis wil maken met het enneagram of zijn/haar kennis wil verdiepen. 

Praktische informatie 

We raden aan om alle vijf middagen aanwezig te zijn. Het enneagram laat ons negen wijzen van denken, voelen en doen zien, die door de negen panels duidelijk “gedemonstreerd” worden. Zo krijg je een totaal overzicht en een integraal beeld en gevoel, bij waar het bij het enneagram echt om gaat. Mocht je toch slechts 1 of enkele middagen willen bijwonen, dan kan dat. We geven echter de mensen die voor de gehele reeks van 5 middagen inschrijven, voorrang. 

Enneagramtrainers: Ben Hövels en Anja Borgman 

Data: 5 donderdagmiddagen: 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2019 

Tijd: 13:15 uur inloop met koffie en thee. Start om 13.30u – Einde 17:00 uur 

Plaats: De Zwanenhof, Zenderen 

Kosten: 150 euro voor de gehele reeks (5 middagen). Losse middagen 35 euro. 

Opgave via info@zwanenhof.nl of telefonisch 074-2659525.

Download hier de planning per type, per middag